Yrittäjä

Olen Tiina Puustinen, jalkaterapeutti (amk). Olen valmistunut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta vuonna 2006 (nyk. Metropolia). Koulutuksen ohessa olin opiskelijavaihdossa Glasgow’n yliopistossa Skotlannissa, jossa koulutus oli vahvasti diabeetikon jalkojen terveydenhuoltoon painottuvaa.

 Valmistumisestani asti olen työskennellyt alalla omassa yrityksessäni, sekä tehnyt lyhyitä sijaisuuksia mm. Eksotelle. Lisäkoulutusta olen käynyt mm. haavan hoidosta, diabeetikon jalkojenhoidosta sekä kenkien- ja sukkien vaikutuksesta jalkaterveyteen.

Tavoitteeni työssäni on tehdä itsestäni tarpeeton, ja painotan omahoidon ohjausta, sekä kotona tehdyn hoidon tärkeyttä. Hoidon yhteydessä saat kattavat tiedot tavoista ja tuotteista, joilla hoidat ja ylläpidät hyvää jalkaterveyttä jatkuvasti. Tervetuloa hoitoon!

Jalkaterapeuttina tavoitteeni on edistää asiakkaiden jalkaterveyttä kokonaisvaltaisesti.